Świat kultury

Kultura języka – gdzie kładzie się na nią największy nacisk?

Posted by TKO on Lis 29, 2016  •  Comments (0)

Poprawne wysławianie się, unikanie błędów i szeroka wiedza na temat ortografii czy gramatyki – wydawać mogłoby się, że te umiejętności , które posiada każdy wykształcony człowiek. Okazuje się jednak, że w niektórych zawodach kładzie się na poprawną polszczyznę znacznie większy nacisk, niż w innych.

Poloniści – królowie słowa pisanego

Każdy, kto zdecydował się na studiowanie polonistyki musi liczyć się z tym, że podczas edukacji czeka go dużo wyzwań językowych. Profesorowie, doktorowie i magistrzy na wydziale filologii polskiej nie wybaczają błędów – w końcu to oni są ekspertami od kultury języka. Studia to jednak dopiero początek – po ich zakończeniu czeka rzeczywistość, a w niej szereg profesji, które sprawdzą zdobyte umiejętności. Jednym z nich jest oczywiście praca na uczelni i w szkole, w charakterze nauczyciela czy wykładowcy.

Dziennikarze – spadek jakości?

Następną grupą zawodową, która ma do czynienia ze słowem pisanym w tak dużej mierze jak poloniści są… dziennikarze. Patrząc na rozwój dziennikarskich form w Internecie możemy mieć wątpliwość czy aby na pewno standardy kultury języka i poprawnej polszczyzny w tym zawodzie nadal są nauczane. Niewątpliwie tak – ten, kto zdecydował się na studia dziennikarskie przeszedł przez przedmioty, takie jak np. kultura języka. Wszystko to sprawia, że od przedstawicieli tej profesji również powinno się wymagać dużych umiejętności językowych i ich propagowania.

To jedynie przykłady najbardziej oczywistych profesji, w których kładzie się nacisk na kulturę języka. Każdy zawód wymaga jednak w większym lub mniejszym stopniu opanowania reguł i zasad. Kwestia odmienną jest tolerancja społeczna na zapożyczenia, wulgaryzmy czy stosowanie niepoprawnych form. Czy nasza komunikacja nie byłaby łatwiejsza gdybyśmy wszyscy rozmawiali… kulturalnie?